Inlägget gjort

Personuppgiftslagen – PuL

Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) reglerar hur register med personuppgifter får upprättas och användas. När du skickar en beställning, anmäler dig till en konferens, kurs eller kängurutävlingen eller registrerar dig för att få vårt nyhetsbrev sparas dina uppgifter hos oss.

Uppgifterna sparas hos oss för att möjliggöra nödvändig admministration, uppföljning och kontakt. NCM är skyldig att på begäran rätta, blockera eller utplåna uppgifterna (§ 28). Enligt PuL har varje registrerad person rätt att en gång per år erhålla besked efter skriftlig ansökan, om personuppgifter som rör den sökande behandlas eller ej (§ 26).

Dina uppgifter lämnas aldrig ut till tredje person.

Information om personuppgifter lämnas av
NCM, Göteborgs universitet, Box 160, SE-405 30 Göteborg

Personuppgiftslag (1998:204) [notisum.se].
Öppnas i nytt fönster.

Gå tillbaka till den sida jag kom från.

Inlägget gjort

Om kakor (cookies) i denna webbplats

Den 1 juli 2011 förändrades lagen om elektronisk kommunikation (2003:389). Det innebär att du som besöker en webbplats aktivt kan behöva samtycka till att webbplatsen använder så kallade kakor (eng. cookies).

Cookies på ncm.gu.se och dess associerade webbplatser
Det finns två typer av kakor – permanenta och temporära (sessionscookies). Permanenta lagras som en fil i din dators hårddisk under en viss tid. Temporära lagras tillfälligt i din dators arbetsminne och tas bort efter avslutat besök.

Denna webbplats, http://bestallning.ncm.gu.se, använder både permanenta och temporära kakor.

Vill du undvika kakor (cookies) kan du göra det genom att ställa in din webbläsares säkerhetsinställningar så att den automatiskt nekar cookies eller informerar om att en webbsida innehåller cookies.

Läs mer om EU:s Cookie-direktiv.

Kontrollera NCM:s webbplatser med Post och Telestyrelsens kakservice.