Dyskalkyli – finns det?

En forskningsöversikt om sambanden mellan lässvårigheter och lärande i matematik.

Boken har utgått men går fritt att ladda ned som PDF

Läs mer här nedanför.

Innehåll

År 2002 gav NCM ut en forskningsöversikt om sambanden mellan lässvårigheter och lärande i matematik. Mot bakgrund ny forskning var det angeläget att genomföra en ny översikt, denna gång begränsad till enbart räknesvårigheter. Den är baserad på empirisk forskning och på forskningsbaserade utvecklingsarbeten och vi har funnit intressanta arbeten och rön som vi hoppas ska bidra till en ökad förståelse för räknesvårigheters komplexitet och stimulera till diskussion. Vi ger även förslag till pedagogiska förhållningssätt baserade på resultaten av kunskapsöversikten.

Författare: Ingvar Lundberg & Görel Sterner
ISBN: 978-91-85143-14-6
Utgivningsår: 2009

Kundkategori

Ej Nämnarenprenumerant, Nämnarenprenumerant

Webshop
Rulla till toppen