Laborativ matematikundervisning – vad vet vi?

131 kr175 kr ink. moms

Syftet med denna kunskapsöversikt är att ge en bild av kunskapsläget för utvecklingen av skolans laborativa matematikundervisning.
Läs mer här nedanför.

Forskningsöversikten kan även fritt laddas ned som PDF

25% rabatt när du prenumererar på vår tryckta tidskrift Nämnaren (Välj kundkategori Nämnarenprenumerant)

Prenumerationen kan beställas här i webbshopen.

Innehåll

Syftet med denna kunskapsöversikt är att ge en bild av kunskapsläget för utvecklingen av skolans laborativa matematikundervisning. De övergripande frågor som behandlas är vilka möjligheter och hinder som finns när laborativa material och arbetssätt används i grundskolans matematikundervisning.

Vad är laborativa matematikmaterial? Vad är laborativt arbetssätt i matematik? Vilken är lärarens roll vid arbete med laborativa material? Vilket kunnande finns om effekter i elevers lärande vid laborativ matematikundervisning – och vilka konsekvenser får det?

Författare: Elisabeth Rystedt & Lena Trygg
ISBN: 978-91-85143-16-0
Utgivningsår: 2010

Kundkategori

Ej Nämnarenprenumerant, Nämnarenprenumerant

Webshop
Rulla till toppen