Matematik – ett kärnämne

Boken tar upp elevers och lärares syn på matematik och matematikundervisning utgående från den nationella utvärderingen av grundskolan 1992. Övergången från grundskola till gymnasieskola uppmärksammas särskilt. Därför är de aktiviteter och studieuppgifter som beskrivs aktuella i båda skolformerna.

Läs mer här nedanför.

Boken har utgått men går fritt att ladda ned som PDF.

Innehåll

Boken tar upp elevers och lärares syn på matematik och matematikundervisning utgående från den nationella utvärderingen av grundskolan 1992. Övergången från grundskola till gymnasieskola uppmärksammas särskilt. Därför är de aktiviteter och studieuppgifter som beskrivs aktuella i båda skolformerna.
I varje kapitel finns elevaktiviteter och studieuppgifter för lärare samt litteraturförslag.
Kursplaner, timplaner, betygskriterier för gymnasieskolan och ett nationellt prov ingår.

Innehåll:
Elevers och lärares erfarenheter
Att utgå från elevers kunnande
Elevens och lärarens ansvar
Utvärdering av kunskaper
Undersökande aktiviteter
Matematik i samverkan
Att utgå från problem
Att organisera för lärande

Utgivningsår: 1995

Webshop
Rulla till toppen