Rea!

Matematikdidaktiska frågor – resultat från en forskarskola

Det ursprungliga priset var: 239 kr.Det nuvarande priset är: 100 kr. ink. moms

I Matematikdidaktiska frågor – resultat från en forskarskola presenterar nio nya forskare sina idéer och forskningsresultat i populärvetenskaplig form. Deras forskning spänner över flera delar av det matematikdidaktiska fältet och innehållet behandlar olika områden av matematiken.
Läs mer här nedanför.

Nämnarenpris ej tillämpligt

Innehåll

I Matematikdidaktiska frågor – resultat från en forskarskola presenterar nio nya forskare sina idéer och forskningsresultat i populärvetenskaplig form. Deras forskning spänner över flera delar av det matematikdidaktiska fältet och innehållet behandlar olika områden av matematiken.

Flera av studierna rör hur elever och studenter förstår centrala begrepp. Några arbeten handlar om hur elever hanterar undervisningsinnehållet och andra har fokus på undervisningens utformning. Ett arbete behandlar bedömning av elevers kunskaper. I boken ges också en introduktion till forskningsområdet matematikdidaktik och en översikt av dess utveckling, internationellt och i Sverige.
Med boken vill vi stimulera diskussion om nya tankar och perspektiv på matematikundervisning. Avsikten är också att göra forskningsresultat kända bland lärare samt att visa vad matematikdidaktisk forskning kan innebära. Vi hoppas också att öka intresset för sådan forskning, inte minst hos verksamma lärare.

Boken vänder sig till lärarstudenter och lärare i matematik och till alla andra som är intresserade av frågor som rör lärande och undervisning i matematik.

De forskare som presenteras är alla utbildade inom en nationell forskarskola i matematik med ämnesdidaktisk inriktning. Med bokens utgivning sätter vi punkt för den verksamhet som startade 2000 med ett anslag från huvudfinansiären, stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond.

Boken har getts ut i samarbete med SMDF, Svensk förening för matematikdidaktisk forskning, och med stöd från Myndigheten för skolutveckling.

Redaktion: Gerd Brandell, Barbro Grevholm, Karin Wallby, Hans Wallin
ISBN: 978-91-85143-11-5
Utgivningsår: 2009

Webshop
Rulla till toppen