Om tal i bråk- och decimalform – en röd tråd

Tal i bråk- och decimalform – en röd tråd är ett kompetensutvecklingsmaterial som består av sju kapitel som behandlar bråkräkning i ett 1 till 9-perspektiv. Avsikten med materialet är att ge lärare möjlighet att skapa en kontinuitet i elevernas inlärning genom att ge en helhetsbild av bråkets roll i skolan ur ett undervisnings- och inlärningsperspektiv.
Läs mer här nedanför.

Innehåll

Tal i bråk- och decimalform – en röd tråd är ett kompetensutvecklingsmaterial som består av sju kapitel som behandlar bråkräkning i ett 1 till 9-perspektiv. Avsikten med materialet är att ge lärare möjlighet att skapa en kontinuitet i elevernas inlärning genom att ge en helhetsbild av bråkets roll i skolan ur ett undervisnings- och inlärningsperspektiv. Materialet togs ursprungligen fram för att användas i Matematiklyftets talmodul, men har nu anpassats för att kunna användas till att skapa en röd tråd genom grundskolans undervisning om tal i bråk- och decimalform.

Det är naturligtvis möjligt att på egen hand läsa igenom texten och nöja sig med det. Men för att få ut mesta möjliga av materialet rekommenderar vi att man som lärargrupp arbetar gemensamt med materialet på ungefär samma sätt som man gör i Matematiklyftet. Detta innebär att gruppen kan ta sig an varje kapitel på följande sätt

Individuell läsning av text
Kollegialt arbete
Diskussion
Lektionsplanering
Närmare beskrivning finner du i inledningen av materialet. För att materialet ska fungera som tänkt bör man även genomföra Skolverkets Diamantdiagnoser om bråk som är lämpliga för respektive årskurs.

Ladda ned publikationen.

Materialet kan fritt laddas ner och användas under iakttagande av följande villkor:

Verket är licensierat under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga Bearbetningar 3.0 Unported license.

Webshop
Rulla till toppen