Validering av vuxnas kunnande

131 kr175 kr ink. moms

I denna skrift har författarna analyserat och problematiserat validering av vuxnas matematikkunnande utifrån olika perspektiv.
Läs mer här nedanför.

Rapporten kan även laddas ned fritt som PDF.

25% rabatt när du prenumererar på vår tryckta tidskrift Nämnaren (Välj kundkategori Nämnarenprenumerant)

Prenumerationen kan beställas här i webbshopen.

Innehåll

I denna skrift har författarna analyserat och problematiserat validering av vuxnas matematikkunnande utifrån olika perspektiv. De har försökt att åstadkomma en syntes av tankeströmmar och aspekter som bedöms som väsentliga då man, mer konkret, utvecklar metoder för och organiserar validering.

Deras analys bygger på resultat av forskning från olika teoretiska ansatser, discipliner och forskningstraditioner, på policydokument kring vuxnas lärande samt på mångårig personlig erfarenhet av vuxenutbildning.

Författare: Lars Gustafsson & Lars Mouwitz
ISBN: 978-91-85143-10-8
Utgivningsår: 2008

Kundkategori

Ej Nämnarenprenumerant, Nämnarenprenumerant

Webshop
Rulla till toppen