Formativ bedömning och didaktiskt stöd i matematik för lärarstudenter

Natalia Karlsson och Wiggo Kilborn har bidragit med ett genomtänkt och utprövat material för att stärka det grundläggande matematikkunnandet, främst riktat till blivande lärare inom lärarutbildning med inriktning på förskola och grundskolans tidiga år. Materialet innehåller fyra diagnoser inom olika matematikområden, och rikligt med kommentarer och möjligheter att öva på det som visade sig svårt i diagnosen.

Fritt nedladdningsbar PDF Formativ bedömning och didaktiskt stöd i matematik för lärarstudenter

Läs mer här nedanför

Innehåll

NCMs skriftserie om matematikutbildning. Författarna står själva för innehållet och NCM har endast gjort en lättare redaktionell granskning av texterna.

Natalia Karlsson och Wiggo Kilborn har bidragit med ett genomtänkt och utprövat material för att stärka det grundläggande matematikkunnandet, främst riktat till blivande lärare inom lärarutbildning med inriktning på förskola och grundskolans tidiga år. Materialet innehåller fyra diagnoser inom olika matematikområden, och rikligt med kommentarer och möjligheter att öva på det som visade sig svårt i diagnosen.

Diagnoserna är tänkta att användas av den som ska påbörja en lärarutbildning eller påbörja en matematikdidaktisk kurs inom lärarutbildningen, men de har också ett värde för den verksamma läraren som vill repetera grundläggande matematik.

Författare: Natalia Karlsson och Wiggo Kilborn
Sidantal: 109
ISBN: 9789185143337
Utgivningsår: 2017-18

Webshop
Rulla till toppen