Fibonaccitalen och gyllene snittet

För 800 år sedan bidrog matematikern Fibonacci verksamt till att de indisk-arabiska siffrorna kom att införas i Europa. I en av sina böcker ställde han ett problem om kaniners förökning och introducerade därmed Fibonaccis talföljd 1, 1, 2, 3, 5, 8, …där varje tal från och med 3 är summan av de två närmast föregående talen.

Läs mer här nedanför.

Boken har utgått men kan fritt laddas ned som PDF.

Innehåll

För 800 år sedan bidrog matematikern Fibonacci verksamt till att de indisk-arabiska siffrorna kom att införas i Europa. I en av sina böcker ställde han ett problem om kaniners förökning och introducerade därmed Fibonaccis talföljd 1, 1, 2, 3, 5, 8, …där varje tal från och med 3 är summan av de två närmast föregående talen. Ur denna talföljd framkommer som ett gränsvärde det berömda gyllene snittet, nyligen aktualiserat i bestsellern Da Vinci­koden.

Gyllene snittet som proportion var känt och uppskattat i konst och hantverk redan före Fibonacci. Fibonacci-talen bestämmer en kategori av talföljder som uppvisar många exempel på aritmetisk skönhet. I geometrin är dessa tal och gyllene snittet starkt förknippade med en annan skönhet: det regelbundna pentagrammet. Även i funktionsläran spelar talen en roll och de har ibland oväntat dykt upp i tillämpad matematik, främst inom tekniken.

Att Fibonacci-talen och gyllene snittet uppträder i naturen började man upptäcka så sent som på 1800-talet. Solrosens frökorg, barrträdens kottar och bladställningen hos växtfamiljer överraskade med en design som Fibonacci inte kan ha drömt om.

Boken vänder sig till alla vänner av matematik och speciellt till skolorna, såväl elever som lärare. Utöver kunskaps­kapitlen kan övningsexempel och referenser ge läsaren ökad kunskap och vidgade perspektiv.

Författare: Bengt Ulin
ISBN: 978-91-85143-06-1
Utgivningsår: 2008

Webshop
Rulla till toppen