Hur kan lärare lära

Syftet med denna delrapport är att den ska kunna vara ett stöd för planering av ett svenskt kompetensutvecklingsprogram för lärare som undervisar i matematik.

Läs mer här nedanför

Boken har utgått men kan laddas ned fritt som PDF.

Hela dokumentet
Sammanfattning
Inledning
Analys
Exempel på projekt
Diskussion och överväganden
Referenser

Innehåll

Syftet med denna delrapport är att den ska kunna vara ett stöd för planering av ett svenskt kompetensutvecklingsprogram för lärare som undervisar i matematik.

Framställningen är inriktad på att utvinna principer som kan omsättas i handling. Utgångspunkten är att ge en översikt över internationella erfarenheter av kompetensutveckling av matematiklärare.

Utgivningsår: 2001

Webshop
Rulla till toppen