Matematik i förskolan

Boken är skriven för lärare i förskola, förskoleklass och tidiga skolår, för lärarutbildning och kompetensutveckling.

Läs mer här nedanför

Boken har utgått men kan fritt laddas ned som PDF.

Innehåll

Boken är skriven för lärare i förskola, förskoleklass och tidiga skolår, för lärarutbildning och kompetensutveckling. I ett 20-tal artiklar ges idéer och perspektiv kring matematik och barn i åldern 1-7 år. Del 1 tar upp erfarenheter och exempel på intressant och stimulerande matematik och visar hur lärare kan utveckla sitt kunnande om barns möten med denna. Del 2 har fokus på barns upptäckter i vardagssituationer och aktiviteter med matematikinnehåll.

Webshop
Rulla till toppen