Matematikverkstad + studiecirkelhandledning

Matematikverkstad – En handledning för laborativ matematikundervisning tar upp praktiska frågor som hur en matematikverkstad kan organiseras men även didaktiska diskussioner som är av vikt vid laborativ matematikundervisning.
Boken har utgått men går fritt att ladda ned som PDF >>

Läs mer här nedanför.

Innehåll

I boken finns många konkreta förslag på hur det laborativa arbetssättet kan genomföras. Såväl erfarna matematiklärare som matematikdidaktiska forskare betonar vikten av att elever får möjlighet att utveckla sin begreppsförståelse. Boken diskuterar vad som menas med ett matematiskt begrepp. Betydelsen av att eleverna får arbeta med många olika uttrycksformer och att laborativa aktiviteter blir integrerade i den ordinarie undervisningen lyfts fram. En genomgång görs av matematiska förmågor och kopplas till hur elever kan få möjligheter att vidareutveckla dem i laborativa aktiviteter.

Inlagan till Matematikverkstadsboken reviderades 2013 utifrån Lgr 11.

Obs! Länkar i boken fungerar inte längre.

När det handlar om laborativt material och vilka företag som saluför dem hänvisar vi till sökning på webben. Vid frågor om specifika material eller förslag på saluförande företag, kontakta lena.nilsson@ncm.gu.se.

Till Matematikverkstadsboken finns en studiecirkelhandledning. I slutet av den finns ett antal dokument som tidigare legat på de länkar som nu inte fungerar i boken. I häftet finns även underlag till 18 korta aktiviteter.

Matematikverkstad studiecirkelhandledning.pdf

 

Författare: Elisabeth Rystedt & Lena Trygg
ISBN: 978-91-85143-22-1
Utgivningsår: 2005, reviderad upplaga 2013

Kundkategori

Ej Nämnarenprenumerant, Nämnarenprenumerant

Webshop
Rulla till toppen