Resonemang om matematiska resonemang

Anders Tengstrand har skrivit en intressant och innehållsrik text om matematiska resonemang. Han riktar sig främst till blivande och aktiva lärare i grundskolans senare del och i gymnasieskolan. Texten tar bland annat sin utgångspunkt i matematikens historia.

Fritt nedladdningsbar PDF: Resonemang om matematiska resonemang

Läs mer här nedanför

Innehåll

NCMs skriftserie om matematikutbildning. Författarna står själva för innehållet och NCM har endast gjort en lättare redaktionell granskning av texterna.

Anders Tengstrand har skrivit en intressant och innehållsrik text om matematiska resonemang. Han riktar sig främst till blivande och aktiva lärare i grundskolans senare del och i gymnasieskolan. Texten tar bland annat sin utgångspunkt i matematikens historia.

Författarens förhoppning är att den ska väcka angelägna frågor och locka till diskussion. Texten ger ett värdefullt bidrag och bör läsas av alla som intresserar sig för matematiska resonemang.

Författare: Anders Tengstrand

Sidantal: 89

ISBN: 9789185143344

Utgivningsår: 2017

Webshop
Rulla till toppen